Távhőszolgáltatási díjkompenzáció

Letölthető nyomtatványok:

A szociális ellátások elbírálásának folyamata

Az eljárás kérelemre indul. A kérelmek, - melyekben célszerű a megfelelő formanyomtatványt használni -, a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztályának ügyfélfogadó helyiségében, illetve a Családsegítő Központoknál és az Idősgondozási Központokban lehet benyújtani, vagy postai úton eljuttatni.
A kérelmek szignálásra, utána iktatásra kerülnek. A területileg illetékes ügyintéző előkészíti döntésre az ügyiratot:
Megvizsgálja a hatáskört és illetékességet, (Amennyiben megállítja a hatáskörének, illetve illetékességének hiányát, haladéktalanul az illetékességgel és a hatáskörrel rendelkező szervekhez teszi át.)
Ellenőrzi, hogy a benyújtott kérelem megfelel-e a tartalmi követelményeknek, (Hibás vagy hiányos kérelem esetén hiánypótlásra szólít fel.)
Ha a jogszabály előírja, környezettanulmányt készít helyszíni szemle alkalmával, illetve megkeresi a szakhatóságokat, szakhatósági véleménykérésre céljából
A rendelkezésre álló adatok, információk birtokában, a jogszabályok alapján, javaslatot tesz a döntés tartalmára.
A javaslat számítógépes adatrögzítést követően a kiadmányozóhoz kerül, aki ellenőrzés után a döntést kiadmányozza.

A döntést postai úton közöljük.

Amennyiben a döntés ellen nem érkezik fellebbezés, úgy az jogerőre emelkedik, melyet a határozaton rögzítünk.

Jogerőre emelkedés után, illetve azonnali végrehajtás elrendelése eseten a segély összege utalásra kerül, illetve kiállításra kerül a hatósági bizonyítvány.

Fellebbezés esetén melyet a Népjóléti Osztályon kell benyújtani, az ügyirat az illetékes II. fokú hatósághoz kerül átadásra.

 

Ügyintézés helye:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Népjóléti Osztály
9021 Győr, Honvéd liget 1.
9002 Győr, Pf. 56
Telefon: (96) / 500-585
Fax: (96) / 500-595

 

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8.30-15.00
Kedd: -
Szerda: 12.30-15.00
Csütörtök: 8.00-17.30
Péntek: -

 

Vonatkozó jogszabályok:

A szociális igazgatás ás szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2006. (II.24.). Ök rend. 13. §.

Weblap készítés: Infoartnet Kft.