Nyilatkozat lakásépítési,- lakásbővítési kedvezmény, otthonteremtési támogatás megállapításához

Letölthető nyomtatványok:

Nyomtatvány megnevezésePDF

Nyilatkozat lakásépítési,- lakásbővítési kedvezmény, továbbá a Fiatalok otthonteremtési támogatása személyi jogosultságának megállapításához

PDF file letöltése

 

Az elsőfokú eljárás szakaszai a lakásépítési támogatás ás adó-visszatérítési támogatás átjegyzése illetve felfüggesztése esetében


Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály Lakásügyi Csoportjánál (Győr, Honvéd liget 1.) lehet benyújtani vagy postai küldeményként eljuttatni. Amennyiben az ügyfél kéri, úgy a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül az ügyfelet értesíteni kell:
- az ügy iktató számáról,
- az eljárás megindításának napjáról,
- az ügyintézési határidőről,(mely általában 30 nap)
- ügyintézőjéről
- az ügyintéző hivatali elérhetőségéről.

A kérelem a beérkezést követő szignálás után az iktatóba kerül, ahol ügyiratszámot kap.

A kérelem vizsgálata:


- A területileg illetékes ügyintéző a kérelem tartalma alapján megvizsgálja a joghatóságát, hatáskörét és illetékességét.
- Hatáskör és illetékesség hiányában a kérelmet mellékleteivel együtt haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül átteszi a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz, melyről a kérelmezőt is értesíti.
- Amennyiben a hatáskör és illetékesség fennáll, az ügyintéző megvizsgálja, hogy a döntés alátámasztásához minden adat rendelkezésre áll-e, a kérelmező csatolta-e a jogszabályban meghatározott mellékleteket.

Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, úgy a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül az ügyintéző - a megfelelő határidő és a mulasztás jogkövetkezményeire való figyelmeztetés mellett – hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben az ügyfél a hiánypótlásnak nem tesz eleget a megadott határidőre – kivéve, ha a megállapított hiánypótlási határidő meghosszabbítását kérte – az eljárás megszüntetésre kerül.

- A hiánypótlás beérkezése után az szintén iktatásra kerül.
- Azokban az ügyfajtákban, ahol szakhatóság megkeresésére (értékbecslés, értékbizonyítvány) van szükség, a döntés meghozatala előtt az ügyintéző megkeresi a szakhatóságot.
- Ha a döntéshez szükséges minden adat rendelkezésre áll, az ügyintéző megvizsgálja a kérelmet és a kért felfüggesztést vagy átjegyzést javasolja, vagy amennyiben a kérelmező által benyújtott kérelem a jogszabályoknak nem felel meg, akkor elutasításra tesz javaslatot.
- A javaslat a számítógépes adatrögzítést követően, a kiadmányozóhoz kerül ellenőrzésre, azt követően – jogszabályi megfelelőség esetén – aláírásra.
- A döntés közlése általában postai úton történik.
- A döntés a kézhezvételtől számított 15 nap elteltével jogerőssé válik.
- Ha a kérelmező a döntés tartalmával nem ért egyet, fellebbezésnek van helye, mely a II. fokon eljáró szervhez (Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási Hivatal) címezve a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül nyújtható be a Polgármesteri Hivatal Népjóléti Osztály Lakásügyi Csoportján illetve postai úton.
- Amennyiben a fellebbezés tartalmával az elsőfokú hatóság egyetért, úgy a jogszabálysértő határozatot saját hatáskörben visszavonja, vagy módosítja. Ellenkező esetben a fellebbezést az ügy irataival 8 napon belül továbbítja a II. fokú hatósághoz.
- Fellebbezés hiányában jogerőre emelkedéssel a határozat végrehajthatóvá válik. (felfüggesztés, átjegyzés)

 

Ügyintézés helye:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Népjóléti Osztály
9021 Győr, Honvéd liget 1.
9002 Győr, Pf. 56
Telefon: (96) / 500-585
Fax: (96) / 500-595

 

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8.30-15.00
Kedd: -
Szerda: 12.30-15.00
Csütörtök: 8.00-17.30
Péntek: -

 

Vonatkozó jogszabályok:

A közigzgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet.

Weblap készítés: Infoartnet Kft.