Névváltoztatás

Letölthető nyomtatványok:

Nyomtatvány megnevezéseÁNYKPDF

Kérelem születési családi és/vagy utónév megváltoztatására

  PDF file letöltése

Az erre rendszeresített nyomtatványon a kérelmező személyesen nyújtja be kérelmét az állandó lakóhelye szerinti illetékes anyakönyvvezető előtt, aki azt a szükséges mellékletekkel továbbítja az anyakönyvi ügyekért felelős miniszterhez.

Mellékletként csatolni kell a kérelmező születési anyakönyvi kivonatának hiteles példányát, valamint azon személyek anyakönyvi kivonatát, akiknek az anyakönyvi bejegyzését a névváltoztatás érinti. (pl.: házasságban élők esetében a házassági anyakönyvi kivonat, kiskorú gyermek születési anyakönyvi kivonata, ha valamelyik szülő neve változik stb.)

A kérelmet az anyakönyvvezető továbbítja az illetékes miniszterhez, az ügyintézés határideje alapesetben 60 nap. A miniszter az engedélyezéről egyszerre értesíti a kérelmezőt , és az anyakönyvi eseményeket nyilvántartó anyakönyvvezetőt (ez nem feltétlenül azonos azzal, ahol a kérelmet benyújtotta). Az anyakönyvvezető átvezeti a változást az anyakönyvbe, és az ügyfél kérelmére új anyakönyvi kivonatot állít ki. Gondoskodik továbbá, hogy a változás megjelenjen a központi nyilvántartó rendszerében is.

Szükséges az előzetes tájékozódás az Anyakönyvi Hivatal elérhetőségein.

Az eljárás illetéke első ízben 10.000,- Ft, minden további esetben 20.000,-.

   

Nyilatkozat költségmentességi kérelem elbírálásához

  PDF file letöltése

Az illetékköteles anyakönyvi eljárásokban az anyakönyvvezető a kérelemmel egytt továbbítja a címzetthez ezt a nyilatkozatot a szükséges igazolásokkal együtt. A költségmentességet mindig a kérelmet érdemben elbíráló hatóság állapítja meg.

   

 

Ügyintézés helye:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Anyakönyvi Hivatal
9022 Győr, Liszt Ferenc utca 20.
Telefon: (96) / 517-023

 

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 9.00-15.00
Kedd: -
Szerda: 12.30-15.00
Csütörtök: 8.00-17.30
Péntek: -

 

Vonatkozó jogszabályok:

11/1955. (II.20.) MT rendelet
1982. évi 17. tv. 28.§.
A közigazgatási eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005-(IX.9.) Korm rendelet

Weblap készítés: Infoartnet Kft.