Köszöntjük!

letölt

Adóügyek

- Helyi iparűzési adóbevallás
- Idegenforgalmi adó
- Méltányossági kérelem, stb...

LINK
pdf

Igazgatási ügyek

- Általános igazgatási ügyek
- Környezetvédelmi, növényvédelmi, állattartási ügyek
- Kereskedelmi és iparügyek
- Anyakönyvi ügyek
 

LINK
segedlet

Házüzemeltetési ügyek

- Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező termek, szálláshelyek igénybevétele, stb...

 

LINK
pdf

Önkormányzati ügyek

- Közérdekű adat megismerése
- Győr városi jelképek használata

 

LINK
java

Népjóléti ügyek

- Szociális ügyek
- Lakásügyek

 

 

 

Tisztelt Felhasználó!

Köszöntjük Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának E-közigazgatási oldalán!

Elsődleges célul tűztük ki az ügyfélbarát önkormányzat erősítését, amelynek nélkülözhetetlen eleme az e-ügyintézés, melynek segítségével a későbbiekben sorban állás nélkül, akár otthonról is kezdeményezheti különböző ügyeinek intézését.

Az oldal lehetőséget nyújt a magyarország.hu kapcsolaton keresztül az elektronikus ügyintézéshez is. További könnyebbséget jelent, hogy a nem elektronikusan indítható ügyeknél, előre tájékozódhat a szükséges nyomtatványokról és törvényi háttérről. Oldalainkon keresztül tájékoztatást kaphat az ügyintézés menetéről illetve annak pontos helyéről.

Tájékoztató az elektronikus ügyintézéssel összefüggő, 2018. január 1-től hatályos változásokról.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.  törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. § 17. pont b) alpontjának, valamint 108. § (1) bekezdésének megfelelően Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 2018. január 1. napjától köteles biztosítani az ügyek elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Az E-ügyintézési tv. 9. § (1) bekezdése és 108. § (5) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat 2018. január 1-től elektronikus ügyintézésre kötelezett. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vagy Polgármesteri Hivatala a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügy, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus intézését köteles biztosítani. Amennyiben az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél nem elektronikus úton nyújtja be kérelmét, akkor az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kérelem visszautasításának van helye.

A fenti követelményeknek megfelelően Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala az ekozig.gyor.eu weboldalon letölthető, kitölthető és beküldhető nyomtatványain, egyéb esetben e-Papír beküldési lehetőségen keresztül biztosítja elektronikus ügyintézési lehetőséget.

Az elektronikus kapcsolattartáshoz az ügyfélnek rendelkeznie kell ügyfélkapuval, esetlegesen hivatali, per és/vagy cégkapuval. Az ügyfélkapu, hivatali kapu, perkapu és cégkapu regisztrációval, e-Papír küldési lehetőséggel kapcsolatban a www.magyarorszag.hu oldalon tájékozódhat.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a GYORONK rövidnevet és a 140565923 KRID-t használja az elektronikus kapcsolattartásra.

Reméljük, hogy szolgáltatásunk az Ön megelégedésére szolgál, és használatával még egyszerűbbé válik hivatalos ügyeinek intézése!

Az alábbiakban megadott linkeken található kisfilmek segítséget nyújtanak az ügyinzézés során:

Intézze ügyeit elektronikusan

Weblap készítés: Infoartnet Kft.