Kérelem nyugdíjasok házában történő elhelyezésre

Letölthető nyomtatványok:

Nyomtatvány megnevezésePDF

Kérelem nyugdíjasok házában történő elhelyezésre

PDF file letöltése

 

Tájékoztató:

A Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság a nyugdíjasok házában elhelyezésre irányuló kérelmet akkor hagyhatja jóvá, ha a kérelmező nyugdíjas vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte és önmaga ellátására képes.
Bérlőnek az jelölhető ki, akinek gondozási szükséglet vizsgálat alapján a gondozási szükséglete a napi 4 órás időtartamot nem haladja meg. A vizsgálatra a bérlakás felajánlásával egyidejűleg kerül sor.

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:

- Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött éves nyugdíjösszesítő,
- a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat,
- ingatlantulajdon vagy ingatlanrész-tulajdon esetén tulajdoni lap másolat,
- lakástulajdonban vagy résztulajdonban tulajdonjoga 3 éven belül szűnt meg, annak megszűnéséről igazolás (adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, stb.)

Önkormányzati bérlakás bérlője esetében:

- lakásbérleti szerződés másolata,
- a Győr-Szol Zrt. igazolása arról, hogy a bérlakással kapcsolatban peres eljárás nincs folyamatban.

 

Ügyintézés helye:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Népjóléti Osztály
9021 Győr, Honvéd liget 1.
9002 Győr, Pf. 56
Telefon: (96) / 500-552
Fax: (96) / 500-595

 

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8.30-15.00
Kedd: -
Szerda: 12.30-15.00
Csütörtök: 8.00-17.30
Péntek: -

 

Vonatkozó jogszabályok:

A lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény.

Weblap készítés: Infoartnet Kft.