Kérelem lakásbérleti szerződés meghosszabbítására

Letölthető nyomtatványok:

Nyomtatvány megnevezésePDF

Kérelem lakásbérleti szerződés meghosszabbítására

PDF file letöltése

Tájékoztató:

Díjhátralék fennállása esetén:

 • ha a lakásbérleti szerződés jelen kérelem alapján meghosszabbításra kerül, és
 • annak lejártakor a díjhátralékokat a bérlő legalább 20 %-kal nem csökkenti, továbbá
 • a Családsegítő Szolgálattal nem működik együtt,
 • úgy a lakásbérleti szerződés ismételten nem hosszabbítható meg, és
 • az önkormányzati bérlakást el kell hagynia.

Amennyiben a lakásbérleti szerződés meghosszabbítását a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság azzal a feltétellel hagyta jóvá, hogy:

 • a bérlő legalább 20 %-kal csökkenti a díjhátralékot, továbbá
 • a Családsegítő Szolgálattal együttműködésre kötelezte, azonban
 • a bérlő ezen feltételeknek nem tettek eleget,
 • a lakásbérleti szerződés nem hosszabbítható meg, és
 • az önkormányzati bérlakást el kell hagyni.

 

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:

 • a bérlő, a bérlőtárs és az együtt lakó, jövedelemmel rendelkező személyek jövedelemigazolása
  • árvasági ellátás, családi pótlék, gyed, gyes, gyet és gyermektartásdíj összegéről igazolás,
  • vállalkozók esetében az adóhatóság által kiadott jövedelemigazolás,
  • munkanélküli személyek esetében a Munkaügyi Központ igazolása,
  • együtt lakó nappali tagozatos tanuló esetében iskolalátogatási igazolás,
  • együtt lakó nappali tagozatos hallgató esetében hallgatói jogviszony igazolása,
 • a Győr-Szol Zrt. igazolása, hogy a bérlakást nem terheli lakbér-, szemétszállítási, illetve távhődíjtartozás; hátralék esetén a fennálló díjtartozás összegéről igazolás,
 • a közüzemi szolgáltatók igazolása, hogy a bérlakást nem terheli víz-, villamos energiaszolgáltatási, illetve gázszolgáltatási díjtartozás; hátralék esetén a fennálló díjtartozás összegéről igazolás,
 • szolgáltatóval kötött érvényes részletfizetési megállapodás,
 • további a kérelmező által fontosnak ítélt dokumentumok.

 

Ügyintézés helye:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Népjóléti Osztály
9021 Győr, Honvéd liget 1.
9002 Győr, Pf. 56
Telefon: (96) / 500-552
Fax: (96) / 500-595

 

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8.30-15.00
Kedd: -
Szerda: 12.30-15.00
Csütörtök: 8.00-17.30
Péntek: -

 

Vonatkozó jogszabályok:

A lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény.

Weblap készítés: Infoartnet Kft.