Kérelem kamatmentes önkormányzati kölcsöntámogatáshoz

Letölthető nyomtatványok:

Nyomtatvány megnevezésePDF

Kérelem kamatmentes önkormányzati kölcsöntámogatáshoz

PDF file letöltése

Tájékoztató:

A kérelemben szereplő adatok valódiságáról a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság helyszíni szemle során győződik meg.

A kérelemhez az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:

általános, minden esetben csatolandó mellékletek:
 • a kérelmező és az együtt költözni szándékozó személyek jövedelemigazolása:
  • árvasági ellátás, családi pótlék, gyed, gyes, gyet és gyermektartásdíj összegéről igazolás,
  • vállalkozók esetében:
   • lezárt adóév vonatkozásában az adóhatóság által kiadott igazolás,
   • lezáratlan időszak esetén a könyvelő által kiállított igazolás,
   • ennek hiányában nyilatkozat.
  • munkanélküli személyek esetében a Munkaügyi Központ igazolása,
  • kérelmezővel együtt költözni szándékozó nappali tagozatos tanuló esetében iskolalátogatási igazolás,
  • kérelmezővel együtt költözni szándékozó nappali tagozatos hallgató esetében hallgatói jogviszony és az ösztöndíj igazolása,
 • ingatlantulajdon, ingatlanrész-tulajdon esetén 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata,
 • tartási szerződés esetén a tartási szerződés másolata,
 • albérleti szerződés másolata,
 • elvált kérelmező esetében a válásról szóló jogerős bírói ítélet, valamint a vagyonmegosztásról, gyermekelhelyezésről szóló egyezség
használt lakás vásárlása esetén csatolandó további mellékletek:
 • adásvételi szerződés
 • legalább széljeggyel ellátott tulajdoni lap,
vállalkozásban, építőközösségben épülő ingatlan esetén csatolandó további mellékletek:
 • telek(hányad) megvásárlásáról szóló adásvételi szerződést,
 • vállalkozási / építőközösségi szerződés,
 • a kérelmező nevére szóló jogerős építési engedély,
 • legalább széljeggyel ellátott tulajdoni lap,
 • jogerős építési engedély mellékletét képező jogerős tervrajz, műszaki leírás,
 • emelt szintű szerkezetkész ingatlan esetén a befejező munkálatokról szóló költségvetés
saját kivitelezésben épülő ingatlan esetében csatolandó további mellékletek:
 • telek megszerzéséről szóló adásvételi, ajándékozási szerződés vagy hagyatéki végzés,
 • a kérelmező nevére szóló jogerős építési engedély,
 • legalább széljeggyel ellátott tulajdoni lap,
 • jogerős építési engedély mellékletét képező jogerős tervrajz, műszaki leírás,
 • költségvetés,
 • emeletráépítés vagy tetőtér-beépítés esetén a tulajdonos ráépítési engedélye.

 

Ügyintézés helye:

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Népjóléti Osztály
9021 Győr, Honvéd liget 1.
9002 Győr, Pf. 56
Telefon: (96) / 500-552
Fax: (96) / 500-595

 

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő: 8.30-15.00
Kedd: -
Szerda: 12.30-15.00
Csütörtök: 8.00-17.30
Péntek: -

 

Vonatkozó jogszabályok:

A lakások és helyiségek bérletére valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény.

Weblap készítés: Infoartnet Kft.