ÉTDR – részletes tájékoztató

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 53/A. § (2) bek. alapján az építésügyi hatóság az engedélyezési eljárást és annak eljárási cselekményeit elektronikus ügyintézés keretében folytatja le. Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárást Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) egy központi, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást országos szinten egységesen támogató informatikai rendszer.


A papíron beadott kérelem is csak az ÉTDR által biztosított formanyomtatványon nyújtható be. A formanyomtatvány megtalálható (és onnan letölthető) a


www.e-epites.hu

weboldalon található ÉTDR/formanyomtatványok menüpontra kattintva.


Az e-mail cím, telefonos elérhetőség megadásával gyorsítható az ügyintézés menete.


A kérelemhez adathordozón (CD, DVD stb.) vagy az ÉTDR-be történő feltöltéssel (pdf/A formátumban) mellékelni kell:

  • a tervező által elkészített építészeti műszaki dokumentációt,
  • ha a kérelem benyújtásakor előzetes szakhatósági állásfoglalás nem áll rendelkezésre, a szakhatóság megkereséséhez szükséges, a szakhatóságok számára benyújtandó dokumentációt is.

Építésügyi hatósági kérelmek benyújtásának lehetőségei:

  • ÉTDR-en keresztül, elektronikusan ( www.etdr.gov.hu):
    • Ehhez ügyfélkapus jogosultság szükséges. Az ÉTDR-en történő kérelem benyújtásának és a mellékletek feltöltésének módja a www.e-epites.hu honlapján olvasható
  • Papír alapon
    • ügyfélfogadási időben az Építéshatósági Osztályon személyesen
    • postai úton
Vissza
Weblap készítés: Infoartnet Kft.